untitledDit dienstverleningscentrum heeft verschillende ondersteuningsmodules voor kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Wij steunden dit centrum met de aanschaf van speelgoed.