ecuador

Kiwanis Kortrijk verlegde uitzonderlijk zijn grenzen door financiële steun te geven aan een dorp in Ecuador. Via een privé-initiatief werd bijgedragen aan de inrichting van een lokaal kleuterklasje. Kleuteronderwijs is in Ecuador, zeker in de kleinere dorpen, niet zo georganiseerd en vanzelfsprekend als bij ons.